Algemene voorwaarden

  • Op al het materiaal op deze website (zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, geluiden en audiovisuele werken) rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Carlett Elix. Zonder expliciete, schriftelijke toestemming door Carlett Elix is het niet toegestaan dit materiaal te kopiëren of te (her)gebruiken.  
  • Alle handelsmerken (hetzij woordmerken of beeldmerken) op deze website zijn eigendom van Carlett Elix Afgezien van wettelijk toegestaan gebruik, is het kopiëren of (her)gebruiken van deze handelsmerken zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Carlett Elix niet toegestaan.    
  • Hoewel Carlett Elix de grootste zorgvuldigheid betracht, kan zij niet garanderen dat al het materiaal op haar website juist en volledig is. Carlett Elix wijst daarom elke aansprakelijkheid van de hand voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit gebruik van de website, uit het gebruik van materiaal dat erop geplaatst is en/of uit de (on)toegankelijkheid van de website. 
  • Het embedden van deze website is niet toegestaan.
  • Carlett Elix gebruikt cookies om de functionaliteit van haar website te verbeteren. Je kunt cookies altijd weigeren via je browserinstellingen. Het weigeren van cookies kan de prestaties van onze website verminderen. 

Neem contact op met Carlett Elix Company via e-mail:
Talk to Us via E-Mail: carlett@carlettelix.com
Adres: Carlett Elix Company B.V., Postbus 2228, 1000 CE Amsterdam

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age

- -